Wczytuję/Loading...
Czym jest skanning 3d BIM?
Procesy inwentaryzacyjne jakiegokolwiek obiektu, to od zawsze długi i żmudny proces. Jednak, jest on nieunikniony, kiedy mają zajść w nim wszelakie zmiany. Skala problemu tylko wzrasta, kiedy obiekt, który ma zostać w jakiś sposób zmodernizowany, czy też odnowiony lub rozbudowany, jest obiektem zabytkowym, któremu w żaden sposób, nie można wyrządzić szkody.

Inwentaryzacja „analogowa”, niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Nie tylko powoduje znaczny ubytek czasu, który trzeba przeznaczyć w dużej ilości na zebranie wymiarów obiektu, ale też naraża na spory brak precyzji i niedokładność, a czasami nieprawidłowość w sczytanych pomiarach. W takim momencie, kiedy chcemy, aby proces inwestycyjny pozostał niezachwiany i prowadzony bez dużych spowolnień, idealnym rozwiązaniem, wydaje się być skanowanie laserowe/laserscanning, który jest idealnym rozwiązaniem pomiarowym na miarę XXI wieku. Ze względu na odpowiednio dużą liczbę punktów pomiarowych, dla których stosowane jest określenie "chmura punktów", uzyskuje się przestrzenną reprezentację powierzchni badanego obiektu. Technologia jest w stanie pozyskać miliony punktów 3d poprzez rejestracje ich współrzędnych XYZ oraz parametry intensywności odbicia. Tak pozyskane dane mogą zostać zaimportowane do aplikacji typu CAD lub BIM i być dowolnie przetwarzane jako chmura punktów.

Skanery laserowe stosowane są w pomiarze i projektowaniu instalacji przemysłowych, których stopień skomplikowania jest tak duży, że pomiar metodami klasycznymi nie przynosi pożądanego efektu. Także przy pracach podziemnych (kopalnie, tunele) ich zastosowanie ułatwia pozyskanie maksymalnych informacji. Skanowanie laserowe staje się konkurencyjną metodą dla fotogrametrycznych pomiarów naziemnych, których proces opracowania jest kosztowny i długotrwały.


Co daje skanning?

CZAS

Dzięki temu jest się w stanie poświęcić więcej czasu projektowaniu." - zmień na Dzięki temu jest się w stanie poświęcić więcej czasu procesowi projektowemu.

PRECYZJE

Skanowanie jest bardzo precyzyjnym procesem. Każdą naszą iteracje dokładnie sprawdzamy, aby klient był zadowolony z efektu.

CAD/BIM

Pracujemy w systemie 3D, jesteśmy w stanie przygotować potrzebne podkłady dla systemów CAD jak i BIM obrabiając materiał według zaleceń klienta.
DLA KOGO SKANNING 3D?

Architektów

Konstruktorów

Konserwatorów zabytków

Grafików/Modelerów 3D

Urbanistów/Planistów

Infrastruktury

Artystów

Kryminologii

Przemysłu

Interesuje Cię SKANNING 3D?


Skontaktuj się z nami