Wczytuję/Loading...
Nasze realizacje
Procesy inwentaryzacyjne jakiegokolwiek obiektu, to od zawsze długi i żmudny proces. Jednak, jest on nieunikniony, kiedy mają zajść w nim wszelakie zmiany. Skala problemu tylko wzrasta, kiedy obiekt, który ma zostać w jakiś sposób zmodernizowany, czy też odnowiony lub rozbudowany, jest obiektem zabytkowym, któremu w żaden sposób, nie można wyrządzić szkody.

Inwentaryzacja „analogowa”, niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Nie tylko powoduje znaczny ubytek czasu, który trzeba przeznaczyć w dużej ilości na zebranie wymiarów obiektu, ale też naraża na spory brak precyzji i niedokładność, a czasami nieprawidłowość w sczytanych pomiarach. W takim momencie, kiedy chcemy, aby proces inwestycyjny pozostał niezachwiany i prowadzony bez dużych spowolnień, idealnym rozwiązaniem, wydaje się być skanowanie laserowe (oryg. Eng. Laserscanning), który jest nie tylko idealnym rozwiązaniem pomiarowym, ale też świetnym medium artystycznym. O jego wielu zaletach w dziedzinie rewaloryzacji obiektów zabytkowych (i nie tylko) poniżej.

Na początek, czym jest skaning laserowy – technologia pozyskiwania informacji o kształcie obiektu. Jego ideę można sprowadzić do zasady laserowego pomiaru odległości z punktu o określonych współrzędnych przestrzennych do badanych punktów i wyznaczeniu ich położenia w przyjętym układzie przestrzennych współrzędnych biegunowych. Ze względu na odpowiednio dużą liczbę punktów pomiarowych, dla których stosowane jest określenie "chmura punktów", uzyskuje się quasi-ciągłą, przestrzenną reprezentację powierzchni badanego obiektu.

Naziemny skaning laserowy (z ang. TLS – Terrestrial Laser Scanning)- w skrócie reprezentowany jest przez naziemne skanery 3D, które za pomocą lasera są w stanie pozyskać miliony punktów 3d poprzez rejestracji ich współrzędnych XYZ oraz parametry intensywności odbicia. Tak pozyskane dane mogą zostać zaimportowane do aplikacji typu CAD lub 3D i być dowolnie przetwarzane jako chmura punktów.

Skanery laserowe stosowane są w pomiarze i projektowaniu instalacji przemysłowych, których stopień skomplikowania jest tak duży, że pomiar metodami klasycznymi nie przynosi pożądanego efektu. Także przy pracach podziemnych (kopalnie, tunele) ich zastosowanie ułatwia pozyskanie maksymalnych informacji. Skanowanie laserowe staje się konkurencyjną metodą dla fotogrametrycznych pomiarów naziemnych, których proces opracowania jest kosztowny i długotrwały.
Przykładowa realizacja